antarktis naturfoto colibri flyvende dachs ismåke svalbard leopard himalaya nepal fiskeørn blåstrupe norske skillingsmerker  

Områder i Antarktis:

falkland

syd georgia

antarktis

Bilder fra Syd Georgia / Sørgeorgia.

South Georgia is one of the most beautiful islands on Earth! During the summer season Norwegian whalers were busy catching whales in the thousands, bringing some species to the edge og extinction.

This cruel activity suddenly stopped during the 1960'ies as the whaling no longer was profitable.

Syd Georgia (Sør-Georgia) er en av de vakreste øyene på jorden. Øyas historie har ikke vært like vakker. Frem til midten på 1960-tallet ble det drevet en intens hvalfangst. Flere arter hval ble jaktet så hardt at total utryddelse var nær.

I dag blir du møtt med et overveldende dyreliv. En naturfotograf kan lett bli stående med åpen munn i stedet for å egne seg til fotograferingens edle kunst.

Besøk gjerne siden med bilder fra Antarktis!

Bilder fra Syd Georgia / Sør-Georgia. Vandrealbatross.
Wandering albatross. Endangered birds due to long line angling, causing thousands of these magnificent birds to drown in the hooks. 

Vandrealbatrossen - en trofast følgesvenn på sjøreisen mellom Ushuaia, på Sydsiden av Argentina, og Syd Georgia. De enorme fuglene kan ha et vingespenn på opp til 3,6 meter. Disse praktfulle skapningene er sterkt truet fordi tusenvis av dem drukner når de går seg fast på krokene i fiskeres drivliner.
12. januar 2005. ID Mk II. 300/4, f7,1, 1/2000, ISO 250.
Ref: Albatross2097.

Selv 60 år etter at den intense hvalfangsten tok slutt, er det lite hval å se. Noen av artene, som blåhval, er sjeldne, og truede arter. Men elefantsel og de fleste pingviner er tallrike. På grunn av den hensysnsløse hvalfangsten ble den økologiske balansen i havet forrykket. Pelsseler og pingviner har fått økede næringstilganger. Pelsselene finnes i millioner og kan være problematiske å passere, da de er ganske aggressive.

Today there are few whales to be seen and they are far between. The eco balance is affected still, nearly 70 years
after the massive killing of whales. Huge quantities of krill and different fishes are no longer caught by whales.  Furseals are seen everywhere, estimated population: Several millions. King penguins in some colonies are counted by the hundred of thousands. 

Bilder fra Sør-Georgia (Syd Georgia). Grytviken.
Grytviken 14. januar 2005.  Stedet har vært åsted for omfattende nedrivning. Ref: 3645.

Alle båter som besøker Syd Georgia kommer innom Grytviken. En gang senteret for den norske hvalfangsten på Syd Georgia. Alle bygningene med unntak av kirken og muséet/bestyrerboligen er revet av frykt for skader forårsaket av nedfall og asbestskader. Rett utenfor (til høyre i bildet) er det britiske administrasjonssenteret King Edwards Point. Alle dokumenter må stemples og klareres her.
 
Grytviken is the main port in South Georgia. Ones the center of  whaling activities, now the administration center for the British government: King Edwards Point. All ships visiting South Georgia must stop here to clear permits and other formalities.
 

Bilder fra Sør-Georgia. Prince Olavs Harbour, Syd Georgia Prince Olavs Harbour, Syd Georgia.
Januar 2005.  Ref: M0434.


Flenseplanet i Prince Olavs Harbour har ligget forlatt i 80 år. Nå er det kongepingvinene som paraderer der. Alle bygningene står til nedfalls og du må ha spesialtillatelse fra britiske myndigheter for å nærme deg stedet. Det er betydelig helsefare på grunn av asbestavfallet. I bygningen nærmest, til høyre bildet, lå det en svær flokk med elefantsel. Hadde de fått panikk, hadde de tatt med seg hele huset i flukten!

The remains of the Norwegian whaling station Prince Olavs Harbour. Abandoned since the 1931. Due to the risk of being affected by collapsing buildings, asbestoses etc. we got a special permit from the authorities to go ashore here.

Naturfoto fra Sør-Georgia. Kongepingviner, Salisbury Plain. Kongepingvinenes rike. En prosesjon med kongepingviner i tett snøvær på Salisbury Plain. Det var problematisk å ta seg til lands fra gummibåtene, men værforholdene bød til gjengjeld på eventyrlige fotomuligheter.
7. november 2008. Ref: F5R1295.

Salisbury Plain is renown for the colony of king penguins, nesting in a number of several hundred thousands couples. Normally it is brown and not too nice background here. But this morning we experienced  a blizzard, enhancing our photographic possibilities in a  wonderful way.

Bilder fra Sør-Georgia. Kongepingviner, Salisbury Plain, Syd Georgia
This is more normal weather and environment in Salisbury Plain. From Januar 13. 2005. Our ship "Grigoriy Mekheev" in the background.

Salisbury Plain 13. januar 2005. Et mer "normalt" sommervær. Langt dårligere forhold for naturfoto. I bakgrunnen "Grigoriy Mekheev". Ref: M0328.

Naturfoto fra Sør-Georgia. Pelssel, Syd Georgia
Fur seals are aggressive. They were hunted to the brink of extinction for the valuable skin. Today fur seals have been protected in several decenniums. The present population of fur seals in South Georgia is estimated to be several millions.

 Pelssel. De er ganske hissige, og de unge hannene bruker store deler av dagen til å slåss. Pelsselene var nær utryddelse på grunn av hensynsløs jakt på grunn av skinnet. Denne nedslakningen startet på slutten av 1700-tallet.  Det er hevdet at det i starten av 1900-tallet kun fantes et par hundre dyr tilbake på Syd Georiga, av en opprinnelig populasjon på hundretusener.

Nå har pelsselene vært fredet i mange tiår og Syd Georgia er i dag "overbefolket" av flere millioner pelssel.

Bildet er fra november 2008. Ref: F5R1437.

Bilder fra Syd Georgia. Bøylepingvin (Gentoo penguin) Gold Harbour Sør-Georgia.
A gentoo penguin is preparing for a safe swim in Gold Harbour. Entering this beautiful  shore by zodiac is often difficult due to the huge waves coming directly in from the open sea.

En gentoopingvin gruer seg for å gå ut i de enorme bølgene som slår inn mot stranden på Gold Harbour.
Januar 2005. Ref: M9D1320.


Naturbilder fra Sør-Georgia. Ocean Harbour, Syd Georgia / South Georgia.
The vessel "Brutus" served as a coaling station in Prince Olav Harbour. Build in Glasgow in 1883 as "Sierra Pedrosa" and in due time towed from South Africa to South Georgia. Abandoned i 1931. Now she serves as a safe heaven for fur seals. This picture is taken on January 13. 2005. Ref: m9d0668.

En pelssel har overtatt som styrmann på den gamle kullbåten “Brutus” ved Prince Olav Harbour, Syd Georgia, 13.1.2005.
“Brutus” ble bygget i Glasgow i 1883 og ble på sine gamledager benyttet til å frakte kull til den norske hvalfangststasjonen. Prince Olav Harbour ble forlatt i 1931 og “Brutus” overlatt til sin skjebne. Naturen tar seg til rette igjen og tussockgresset gjør dekket hjemmekoselig for pelsselene.
Selen til høyre var sjef og styrmann på “Brutus”.
Canon 1Ds Mark II. 65mm. f5/400. ISO 200. Ref: m9d0668.

Bilder fra Syd Georgia / Sør-Georgia. St. Andrews Bay, South Georgia.
Det klassiske motivet fra St. Andrews Bay. Her finnes flere hundre tusen kongepingviner. 10. november 2008. Ref: F5R1791.

The classical view of St. Andrews Bay. Several hundred thousands king penguins reside here. This is one of the ultimate places on Earth for nature photographers! November 2008. 


Naturfoto fra Sør-Georgia. Elefantsel. St. Andrews Bay, South Georgia.
This charming pup of an elephant seal, quit friendly and very curious, wanted to check out the taste of my photo bag.
  
Fotosekken var fillete fra før også. Et av sjarmtrollene på stranden får gjerne ta seg en jafs. St. Andrews Bay 10. november 2008. Du er velkommen til å se andre bilder fra Antarktis! Ref: F5R1851.

You are welcome to visit my page featuring pictures from the Antarctica!

Været er mildt sagt skiftende på Syd Georgia. De sterke fallvindene fra isbreene er beryktet. Men det er spennende å være fotograf. Lysforholdene skifter fra time til time.

Bilder fra Sør-Georgia. Ole Jørgen Liodden / Elefantsel. Syd Georgia.
A nature photographer approaches a big, male elephant seal. The seal couldn't care less.

Ole Jørgen Liodden nærmer seg en svær elefantselhann. (Ole Jørgen til høyre). Selen er likeglad og tok gjerne en closeup.
7. november 2008. Ref: F5R1351.

Naturbilder Sør-Georgia. Pelssel. Posession Bay. Syd Georgia.
A whiter shade of fur. This strange variety of a fur seal was accepted by the other as equal.

En albinolignende variant av pelssel. Det er bare noen få som er så lyse. De blir akseptert av sine artsfrender som likeverdige. Januar 2005.
Ref: R8S3602.

Naturfoto av pelssel fra Salisbury Plain, Sør-Georgia / Syd Georgia.
2 fur seals after a snowfall on Salisbury Plane in 2008.
Pelssel, Salisbury Plain, Syd Georgia, 7. november 2008.
Ref: F5R1099.

Bilder fra Strømness, Sør-Georgia. Pelssel. Syd Georgia.
A pup of a fur seal resting on a huge propeller, a spear part abandoned a shore on Strømness.

En propell fra en hvalbåt. Stranden er full av slike ved den forlengst nedlagte hvalfangerstasjonen Strømness.
Januar 2005. Ref: R8S3748.

Bilde av Strømness hvalstasjon. Syd Georgia / Sør-Georgia.
Ernest Shackleton managed to reach Strømness after his miraculous trip by lifeboat from Elephant Island in 1916. This picture is taken on January 14. 2005. Ref:  R8S3782.

Strømness, sett fra stien til Leith Harbour. Helt til venstre i bakgrunnen sees den gamle bestyrerboligen, hvor Shackleton kom frem etter den makeløse ferden fra Elefantøya i 1916. Dette bilde er fra januar 2005.
Ref: R8S3782.

Bilder fra Sør-Georgia. Grytviken.
King penguins in front of and old and rusty whaling ship in Grytviken on November 9. 2007.

Kongepingviner foran en gjennomrustet hvalbåt i Grytviken. 9. november 2007.
Ref: D5J2370.

Bilder fra Grytviken, Syd Georgia / Sør Georgia. Grytviken kirke.
This renown church was build in Norway and erected here in Grytviken on Christmas 1913.

Kirkegjengere på vei til Grytviken kirke, 8. november 2008. Kirken ble satt opp i 1913, som ferdighus levert fra Norge.
Ref: B8Y0973.


Bilder fra Sør-Georgia. Zodiac for landing på Gold Harbour zodiac
A "wet landing" in Gold Harbour. on November 10. 2008.

Martin Enckell er en fyr som ikke er redd for kaldt vann. Det kommer godt med når en zodiac full av passasjerer skal landes trygt i Gold Harbour.
Her står sjøen rett på land uten noe som helst av le.
10. november 2008. Ref: F5R1937.


Naturbilder fra Sør-Georgia / Syd Georgia. Moltke Harbour.
Life can be hard for an orphan elephant pup. From Moltke Harbour, 2008.

Livet er hardt og nådeløst for en elefantselunge som er blitt avvist eller kommet  bort. Etter noen timer er det bare skinn og bein tilbake. Kjemepetreller og andre åtseletere er effektive renovasjonsarbeidere. Fra Moltke Harbour, Syd Georgia 9. november 2008. 
Ref: F5R1690.


Bilder fra Sydgeorgia Syd Georgia. Elefantselunge.
Elephant pups are like those of dogs: Friendly, curious and faithful. St. Andrews Bay on November 2008.  Ref: D5J2196.


Elefantselunger er så tillitsfulle at de gjerne kryper opp i fanget for å bli kost med. St. Andrews bay, Syd Georgia 9.11. 2007.  Ref: D5J2196.


naturbilder fra Sør-Georgia
Black brow albatrosses.

Svartbrynalbatrossene har
 omfattende kurtiseritualer. Oktober 2007. Ref: D5J1877.

Sist oppdatert 14. 8. 2021.                                                  Foto, tekster og webdesign:  Kjell Germeten ©