frimerkeauksjon gamle brev gamle frimerker i bunter norske gullmynter gamle brev  pluss sekstant lott med myner og sedler gamle norske postkort gamle frimerker i skattekiste norske skillingsmerker
eldre auksjoner

forrige auksjon

neste auksjon

nettkataloger

resultatlister

her finner du oss

linker

fotosidene

Våre internasjonale auksjoner arrangeres i Oslo vår og høst.

En auksjon er et resultat av mange måneders arbeid. Den starter med kunngjøring og markedsføring om kommende auksjon, som medfører vurderinger av frimerker, brev, mynter / sedler og gamle postkort som ønskes solgt. Det resulterer gjerne i innleveringer til auksjonen.

We are arranging auctions in Oslo twice a year, normally in April and late November. The year around people are consulting us personally in our office, making telephone calls
(+47 22 44 19 14) and submitting collections and single items by mail.

We are accepting suitable stamps, philatelic material, coins and banknotes as well as picture postcards. Please do not submit something without being sure it is adequate for auction.


frimerkeauksjonskatalog
Omslaget til vår katalog for auksjonen 25.- og 26. november 2016.

norske skillingsmerker Et antall norske skillingsmerker på auksjon 69. Objekt 3306, med utropspris kr 10.000,-. Tilslagssum kr 58.000,-.

En viktig vurdering må taes med hensyn til hvordan objektene skal grupperes, splittes opp eller slåes sammen.
Vår erfaring tilsier at det ofte vil lønne seg for selger å la være å splitte opp for mye. En fin gammel frimerkesamling selges gjerne best urørt. Et parti med gamle brev eller en eske med gamle postkort oppnår gjerne en høyere pris enn summen av de enkeltobjektene som ble tatt ut.

engelske frimerker
4 av merkene fra en samling England på auksjon 71.
Utrop kr 100.000,-. Tilslag kr 175.000,-.
Four stamps from a collection Great Britain on auction # 71. Starting at NOK 100,000. Realised NOK 175,000.

Our auctions are renown for being genuine, having correct descriptions and very moderate starting prices. This, after our opinion, is the best way to generate enthusiasm by the auction audience, and thus get the best results.

Beauty and quality - a rewarding combination!

brev fra canada til Norge 1861
A beautiful item, lot # 2596 in auction 51, back in 1996.. Starting at NOK 10,000. Realised NOK 51,000.

norsk skillingsbrev Norge nr 1
Litt mindre dekorativt , men kostbart: Objekt 1120 på
auksjon 66.
Utrop:   kr 100.000,-.
Tilslag: kr 275.000,-
.

Det er heldigvis slik at prisnivået varierer fra objekt til objekt, og fra auksjon til auksjon. Det ville være uklokt å gå på auksjon om alt bestandig var skikkelig dyrt, og det ville være uholdbart å levere inn objekter om alt "gikk billig". Vi registrerer med glede at både kjøpere og innleverere kommer tilbake til oss, år etter år. Det skal være mulig å få en "svinepris" for et innlevert objekt på en auksjon, akkurat som det skal være mulig å gjøre et kupp for en auksjonskjøper. Slik blandes sjansene, fordi en riktig drevet auksjon skal være mulighetenes marked!


frimerke skattekiste
Tidenes skattekiste med frimerker! For noen år siden kom en mann for å levere inn en låst jernkiste til en auksjon. Innholdet var helt ukjent for ham, det var noe han hadde arvet av sin far 30 år tilbake i tid.

Vi ba mannen vente litt , slik at han kunne får en kvittering som nevnte de mest betydelige objektene. Det var blant annet et helark med 50 øre V med vannmerke, noen hundre Norge nr 1 i en innstikkbok samt noen spennende brev.

Vi fordelte innholdet på 2 auksjoner. Samlet salgssum for innholdet i kisten ble til slutt ca 3 mill kr.

Det er avdelingen med alle samlingene som trekker flest folk på auksjonene. Mange vil heller kjøpe seg litt spenning ved å kunne ha sjansen til å finne noe attraktivt i en lott fremfor å kjøpe noen dyre enkeltobjekter.
Mange av disse lottene ville neppe ha oppnådd samme pris om objektene hadde vært stykket ut på auksjonen. For at dette skal være vellykket for alle, må vi passe på at ikke slike lotter er "komponert" av innleverer i håp om å få mye mer enn markedsverdi.


dahlbergs flyvning drammen 26 mai 1910
"Dahlbergs flyvning drammen 26 mai 1910".
Et spennende fotokort som hadde
objektnummer 4009 på vår auksjon 69.
Utrop kr 500,-. Tilslag kr  5..060,-.

postkort fra Lyngen
"Norge. Lyngenfjord". Ett av kortene i lott
1048 på auksjon 91:
120 norske postkort i småformat.
Tilslag kr 23.000,-.

Postkort utgjør en viktig del på våre auksjoner. Vi har noen egne nettsider med postkort som tema!


Mynter er et viktig satsningområde for oss!
amerikanske gullmynter
Det ble budt ut en rekke amerikanske 20 $ gullmynter på auksjon 84. De ble solgt til priser varierende mellom kr 6.500,- til 7.800,- pr. stk.

Coins and banknotes represent important sections in our auctions. The picture above shows 20 $ gold coins sold at auction # 84, reaching prices realised NOK 6,500 to NOK 7,800 each.

Interested in coins and banknotes? Check out this page!

Mer informasjon om mynter på våre auksjoner finner du her!


"De genuine auksjonene i Oslo"

Vi har bygget opp våre auksjoner målbevisst gjennom mer enn 40 år.

norsk skillingsmerke
Objekt 1731 på auksjon 74. Utrop kr 5.000,-. Tilslag kr 16.500,-.

Flere og flere av de store internasjonale aktørene har blitt oppmerksom på "de genuine auksjonene i Oslo" hvor betydelig materiale bys frem med moderate utropspriser og hvor "handlerkomponerte" objekter forsøkes holdt til et minimum. Auksjonene våre vurderes dermed av mange som de mest spennende i Norge. Det går tydelig frem av det store oppmøtet på visningene og i auksjonssalen.

Hva er egnet som innlevering?

Til hver auksjon blir det innsendt en del objekter som ønskes solgt enkeltvis eller i smått. Ofte må slike sendinger returneres fordi verdien ikke står i noe rimelig forhold til omkostningene. En gjennomsnittlig tilslagssum hos oss er mer enn kr  5.000,-.

4 mark 1689
Mynter og sedler er også en viktig del av vår auksjonsomsetning.
Denne mynten, objekt 1193 på vår auksjon 84,
(4 mark 1686. (NM 81). 1 +)
fikk tilslag på kr 135.000,-.

Vi har en egen side for seddel- og myntinteresserte!

norsk frimerke Objekt 1609 på auksjon 73.
Utrop kr 100,-. Tilslag kr 950,-. Isolert sett ikke veldig interessant økonomisk for oss, men viktig for auksjonen og viktig for å pynte opp auksjonskatalogen også. Med andre ord: Interessant for alle.

Vi tar ofte inn langt billigere objekter også. Det kan være snakk om deler av større innleveringer eller objekter som er så spesielle og bra at de vil øke interessen for hele avdelingen og dermed for hele auksjonen.

 


Lave utropspriser.  

gammelt postkort. ski jernbanestasjon. Gammelt postkort med motiv fra Ski jernbanestasjon. Ett av kortene i lott 1158 på auksjon 75.
Utrop kr 5.000,-
Tilslag kr 54.000,-. Det var ikke mulig å forutse at interessen skulle være så stor. Vi hadde ventet å få 15-20 tusen kroner. Vurdert i etterkant ville et riktigere utrop ha vært kr 10.000,-. Vi ville tippe at et utrop på kr 30.000,- kunne ført til at lotten hadde blitt usolgt.

Vår erfaring tilsier at objekter med moderate til lave utropspriser gjerne oppnår høyere tilslagssum enn objekter hvor oppfatningen er at det er "dyrt nok i utgangspunktet - jeg byr heller på noe annet". Det skal, etter vårt skjønn, være auksjon, og på en riktig auksjon byr folk villig vekk fordi de synes objektet er mer verdt enn utrop.

Valg av utropsnivå er alltid gjenstand for diskusjoner og meningene er mange.


Litt om dagen etter en avholdt auksjon:

Dagene etter en auksjon får vi en rekke henvendelser av typen: "Jeg la inn noen bud på auksjonen. Fikk jeg noen tilslag? Det er gjerne de samme budgiverne går igjen som spørsmålsstillere.

Vi skulle gjerne ha slått opp i dataregistrene våre, sjekket resultatlisten for hver enkelt kunde, men vi er nødt til å prioritere alle fremfor de få, hvilket betyr at vi må bruke tiden til kjøring av fakturaer, sortere objekter og trykke resultatlisten.

Vi foreslår derfor at man selv sjekker resultatlisten. Den legges ut på nettet rett etter at auksjonen er slutt.

Sist oppdatert 28. 4. 2021.         Kjell Germeten A/S.            Webdesign:  Kjell Germeten ©