frimerkeauksjon gamle brev gamle frimerker i bunter norske gullmynter gamle brev  pluss sekstant lott med myner og sedler gamle norske postkort gamle frimerker i skattekiste norske skillingsmerker
eldre auksjoner

forrige auksjon

neste auksjon

nettkataloger

resultatlister

her finner du oss

linker

fotosidene

Auksjonskatalogene.

frimerkeauksjonskataloger
7 kataloger utgitt før desember 2009.

Til hver auksjon trykker vi en auksjonskatalog som sendes faste kunder, innleverere og abonnenter. Katalogen er i farger og sideantallet varierer vanligvis mellom 150 og 200.

I 2014 la vi om auksjonssystemet vårt slik at det ble mulig å se alle objektene i stor forstørrelse samt å kunne by interaktivt på nettet.

Resultatlistene for mange år tilbake finner du her! Dermed blir katalogene veldig flotte oppslagsverk, hvor du til en hver tid lett kan slå opp på nettet for å sjekke en tilslagssum, for eksempel på et objekt som ble solgt for 7-8 år siden!

Kunder som ikke lenger er aktive faller etter hvert ut av adresselisten. Mange ønsker likevel å motta papirkatalogene, men det er gjerne for sent når katalogene er sendt ut.

Vi har laget en abonnementsordning for deg som ikke er aktiv auksjonskunde men som likevel ønsker å følge med.

Klarer du deg med en internettversjon av auksjonskatalogene? - Her finner du noen eksempler!

frimerkeauksjonskatalog
Katalogen til auksjonen 20.- og 21. april 2012.
Rett før denne katalogen var klar til utsendelse,
fikk vi ca 200 innbetalinger for nytt- eller fornyelse av utgått  abonnement. Det gleder oss å se at interessen for papirutgaven holder seg så bra!

frimerkeauksjon 65

En ganske typisk forside på en auksjonskatalog fra oss. Et naturfoto kombinert med et korresponderende filatelistisk motiv - gjerne ett av objektene på auksjonen - bryter gjerne det litt monotone i den lange rekken med rene gjengivelser av frimerker, postkort og brev.

Vi får mange hyggelige tilbakemeldinger på at auksjonskatalogene våre blir stående i bokhyllene hos frimerkefolk verden over, og vi har med glede registrert at katalogene er blitt et samleområde i seg selv. Elementer og idéer fra katalogene våre er også lett å kjenne igjen i andre auksjonskataloger, både i inn- og utland.

auksjonskatalog 68 Auksjonskatalog 68, 29.- og 30. april 2005.

Et abonnement koster inntil videre kr 220,- og vil dekke 3 kataloger med resultatlister (det blir for kommende 1 1/2 år, da vi har 2 auksjoner i året). Det er vesentlig mindre enn det det koster oss i trykkeomkostninger og porto. Abonnement kan tegnes fortløpende og følger ikke kalenderåret. Beløpet kan settes inn på konto
1600 49 59 144 eller betales kontant.
Vi har laget en egen side med opplysninger om abonnement.

frimerketrykksak Fra tid til annen sender vi ut postkort, foldere og andre trykksaker. Disse blir sendt ut i et betydelig større antall enn det vi sender ut av kataloger. Om du pleier å motta slike trykksaker fra oss, betyr ikke det at du automatisk også vil få tilsendt katalogen til kommende auksjon.

frimerkeauksjon 71 Auksjonskatalog 71, 24.- og 25. november 2006.

Har du ikke tidligere mottatt katalog fra oss? Om du synes at du fortjener et gratis prøveeksemplar av kommende auksjonskatalog, bør du begrunne det og oppgi samleområder. En slik bestilling kan du gjøre her. Av hensyn til betalende abonnenter, kan vi dessverre ikke sende ut gratis katalog til ikke-aktive som tidligere har mottatt et gratis prøveeksemplar.

frimerkeauksjonskatalog 72 Auksjonskatalog 72, 20.- og 21. april 2007.

Vi planlegger opplaget på katalogene temmelig nøyaktig. Etter at katalogene er sendt ut, kan det være for sent å bestille katalog, fordi vi kun har igjen de katalogene vi trenger til selve auksjonsdagen.auksjonskatalog 72 Auksjonskatalogen på internett er til en stor grad en "fortynnet" versjon av den trykkede auksjonskatalogen.


Auksjonskatalogene våre blir lagt ut på våre internettsider omtrent på samme tid som vi sender ut de trykkede papirutgavene. Mange klarer seg med dette og har ikke behov for noen katalog i posten. Det gleder oss imidlertid å høre at det er en betydelig interesse for å motta den tradisjonelle katalogen på regelmessig basis. Den har sin faste plass på bokhyllen i mange frimerkerom rundt om i verden.

Ønsker du beskjed om at internettversjonen av katalogen til en kommende auksjon er klar til nedlasting, bør du sjekke at vi har din siste, aktuelle mailadresse.

Send oss en forespørsel her og nå!

- Katalogene som selv er blitt samlerobjekter!

gamle frimerker i skattekiste Mange av objektene som presenteres i katalogene er ute i markedet for første gang, og mange er meget sjeldne og betydelige. Det er alltid en vanskelig vurderingssak å finne den optimale måten å stykke opp et større parti eller en omfattende samling på, men vår erfaring er at å beholde det mest mulig samlet, ofte gir det beste resultatet for selgeren.

 
Forsiden til auksjonskatalog 69,
2.- og 3. desember 2005, hadde motiv fra Prinds Olavs harbour på Syd Georgia.

frimerkeauksjon 69
frimerkeauksjonskatalog
Omslaget på vår katalog for auksjon 90, november 2016.


frimerkeauksjon 69 Auksjonskatalog 69, 2.- og 3.desember 2005.

Vi lager auksjonskatalogene helt ferdig på vårt kontor og leverer trykkeferdige filer direkte til trykkeriet vårt via linje. Produksjonen er et teamarbeid. Erik Olafsen monterer teksten og de scannede objektene, godt assistert av Maria Grønvold og Harald Svendsen. Kjell Germeten står for bilder og systemering.

frimerkeauksjon 67 Auksjonskatalog 67, 3.- og 4. 12. 2004.

frimerkeauksjon 74 Auksjonskatalog 74, 18.- og 19. april 2008


auksjonskatalog 75 Auksjonskatalog 75,  28. - og  29. november 2008.

aksjonskatalogforside 63
Forsiden på auksjonskatalog nr 63, november 2001.


7 frimerkeauksjonskataloger
7 kataloger fra tidligere frimerkeauksjoner.

Sist oppdatert 27. 4. 2021.         Kjell Germeten A/S.            Webdesign:  Kjell Germeten ©